Wykład „Persefona i rytm przemijania” – Anija Miłuńska

Wykład „Persefona i rytm przemijania” – Anija Miłuńska

Nagranie wykładu Natalii Miłuńskiej, wygłoszonego w ramach Konferencji „Życie Śmierć. Spotkanie II”

 

Anija Miłuńska
Persefona i rytm przemijania

Dlaczego w naszej kulturze przemijanie i śmierć zostały zdeprecjonowane i uznane za zło, z którym należy walczyć. Jak możemy zmniejszyć lęk przed śmiercią do naturalnych rozmiarów poprzez afirmację przemijania. Na czym ona polega i jaki nowy mit może dać nam podstawy do takiej afirmacji. Jak ludzie w dawnych czasach celebrowali rytm przemijana: życie – śmierć – odrodzenie, zwany potrójnym rytmem Bogini, a w jaki sposób my możemy teraz do niego powrócić. Jaka filozoficzna perspektywa może nas otworzyć na doświadczenie jedności życia i śmierci.

Anija Miłuńska

Jestem filozofką, badaczką, przewodniczką ludzi, twórczynią wspólnot, które dają wolność i przestrzeń. Swoje odkrycia wyrażam w formie wykładów i esejów, ale także żywych opowieści, baśni inicjacyjnych i poezji, tworząc misteria jako formy wyrazu dla nowego mitu. Moja metoda pracy to transformacja, indywidualna i zbiorowa, poprzez pracę we wspólnym polu z nieświadomością i pamięcią zbiorową. Używam w tej pracy medytacji i wizualizacji, tańca i pieśni, baśni i mitów. Podstawą społeczności jest krąg, a energetycznym wzorem, który tę pracę czyni skuteczną– spirala.

Jesteśmy w czasie przejścia ze starego paradygmatu, starej kultury do nowej. Na naszych oczach świat zbudowany na wzorcu podzielenia i jego opresyjne struktury rozpadają się tracąc wiarygodność, a równocześnie w nas i poprzez nas powstają nowe. Aby to przejście było możliwe, potrzebny jest nowy mit, nowy wzorzec organizujący ludzkie doświadczenie.

W oparciu o wiele lat badań i odkryć, na podstawie własnej przemiany i pracy z grupami ludzi proponuję pewną spójną wizję na czym polega przejście ze starego w nowe, i czym może być nowy paradygmat. Ta wizja odwołuje się do naszych rdzennych, europejskich, pokojowych korzeni, do mitu i cywilizacji Bogini, która rozwijała się w Europie od 7 do 3 tysiąclecia p.n.e. Te najstarsze, przedsłowiańskie pokojowe wzory traktuję jako inspirację dla nas, ludzi żyjących u schyłku pewnej epoki, szukając dla nich współczesnych form wyrazu i działania. 

Przedstawiłam je na konferencji, która przygotowałam z moją córką Natalią „Pokojowa Kultura Starej Europy – Nasze Duchowe Korzenie” https://marijagimbutas.pl/wyklady/ 

Więcej wykładów można znaleźć na mojej stronie https://anija.pl/wyklady/ , polecam zwłaszcza CZARNA MADONNA I CZARNA BOGINI -Duchowe, mistyczne znaczenie ciemności.

Zamówienie

50.00

PLN

Zamów